Arta

„MILITAR ROȘIOR”, DE ȘTEFAN LUCHIAN

MNIR
126105
Epoca Modernă
Sfârșitul secolului XIX
Ulei pe pânză
43 x 61 cm
MNIR
 
 
 
 •  
   
   

  „Militar roșior”, de Ștefan Luchian

  Text&foto: Sorina Gheorghiță, Romeo Gheorghiță

  Lucrarea de pictură Militar Roșior, realizată în culori de ulei pe suport de pânză, este semnată cu o culoare neagră în partea stângă jos: “Lukian”, nefiind datată de către autor. Tabloul se află în colecția MNIR, cu nr. inv. 126105. Pictura are dimensiunile de: 43 x 61cm. Semnătura acesta a fost uneori folosită de catre artist, mai ales pentru lucrările  realizate și experimentate în diferite tehnici grafice, monocromi, pastel sau acuarelă. Se regăsește pe unele lucrări după revenirea în țară de la Paris unde a studiat la Academia Julian cu profesorul W. Bouguereau. În acelaș timp Stefan Luchian, a fost atras de expeiența impresionistă, de noile modalități prin care artișt ca Eduard Manet, Courbet, sau Van Gogh au folosit compoziția și culoarea în pictură.
  În această lucrare, artistul prezintă un soldat în uniformă militară de Roșior. Ofițerul este reprezentat din lateral, călare pe un cal alb, cu pușcă pe umăr și sabie. Prin modalitatea de realizare, pictura pare a fi o schiță, dar nu este premergătoare unei lucrări mai mari. Armonia și contrastele cromatice ale picturii sunt realizate prin alternanțe de verde, brunuri, ocruri, aplicate în același timp în tușe suprapuse așternut în opoziție cu nuanțe de albastru și griuri colorate ce tind spre verde. Efectele de lumină și umbră au fost realizate prin suprapuneri graduale de tonuri cromatice mai luminoase sau mai transparente.
  Tabloul a suferit intervenţii anterioare de consolidare a suportului, iar unele operațiuni excesive de curățare au produs abraziuni ale suprafeței picturale.

  Tehnica de realizare
  Suportul auxiliar - șasiul de lemn era corect confecţionat, cu pantă la interior și îmbinări mobile, dar în timp acesta s-a deteriorat. Suportul picturii este din pânză de in, ce are un fir subţire şi ţesătura densă. Ulterior această pânza a fost lipită pe un carton subţire, cu un adeziv animal (clei). Preparaţia pânzei este de asemenea pe bază de clei, în amestec cu o culoare alb-ocru ce conține și alb de plumb, conform analizei XRF. Acest grund a fost aplicat înainte de întinderea pânzei pe şasiu într-un strat foarte subțire, strat ce lasă vizibă și structura pânzei.
  Pictura a fost executată, cu multe modificări și suprapuneri de culoare în pastă. A fost realizată în mare parte cu pensula dar pe fond a fost folosit și cuțitul de paletă. Astfel, culoarea este foarte subțire în unele zone, iar local nu acoperă nici grundul, dar sunt și tușe foarte împăstate, mai ales cele de culoare albă aplicată cu pensula.
  Verniul a fost aplicat foarte neuniform pe suprafața picturii.

  Starea de conservare
  O parte dintre penele pentru extinderea șasiului și implicit ale suportului de pânză lipsesc. Îmbinările șasiului erau degradate (deformate, erodate), motiv pentru care acesta nu mai asigura o întindere eficientă a suportului picturii. Pe muchiile laterale erau fisuri și numeroase urme de cuie de la întinderi anterioare ale pânzei pe șasiu, iar pe spate sunt alte găuri de cuie de la înrămări succesive. La ultima montare în ramă, tabloul a fost fixat în cuie și protejat pe spate cu o hârtie care s-a oxidat.
  Suportul picturii era insuficient tensionat pe şasiu și era deformat. În timp, atât suportul din pânză cât și cartonul subțire de pe spate s-au fragilizat din cauza oxidării materialelor. De aceea, unele dintre numeroasele lovituri pe carea le-a suferit tabloul au produs mai multe rupturi, majoritatea afectând cele două straturi. Sunt prezente 4 (patru) rupturi relativ recente ale pânzei, acestea sunt de mici dimensiuni, în zona superioară şi la bază. În partea inferioară, dreapta, este o ruptură mai veche, cu dimensiuni mai mari, de formă neregulată. Aceasta a fost consolidată împreună cu cartonul, la o intervenţie anterioară. Adezivul folosit pentru consolidare a produs deformări iar pe unele zone marginile rupturii au fost suprapuse. Suportul de pânză avea numeroase alte deformări provocate de lovituri sau zgârieturi, mai ales din faţă spre spate.
  Marginile de întindere ale pânzei erau scurte și nu acopereau grosimea șasiului. Sunt fragilizate, local deșirate, cu foarte multe găuri de cuie și rupturi. Aderenţa între carton şi pânza subţire era neuniformă, provocând deformări cauzate de cleiul concentrat. Cartonul ce se află pe spatele pînzei avea câteva rupturi și era de asemenea oxidat. Era acoperit cu depuneri de praf, pătat de apă și diferiți adezivi.
  Stratul pictural avea desprinderi şi pierderi cauzate de lovituri, mai extinse în zonele rupturilor suportului de pânză. Tendinţe de desprindere şi mici lacune existau perimetral, datorită contactului cu rama.
  Pelicula de culoare are eroziuni extinse, rezultate în urma unor curăţări necorespunzătoare excesive, de la intervenţii mai vechi. Sunt localizate mai ales pe zona cerului, pe vegetație şi sol în partea dreaptă, pe mâneca şi capul personajului, la coama şi picioarele calului. Aceste curăţări agresive în unele zone au afectat şi preparaţia, ajungând pe suprafeţe mici, până la suportul de pânză. De asemenea pe tușele foarte împăstate culoarea are cracluri și fisuri până la grund cu tendințe de desprindere și pierderi.
  Autorului a realizat semnătura, după uscarea completă a stratului de culoare a picturii şi de aceea are numeroase eroziuni datorate curăţărilor anterioare. Din cauza curățărilor anterioare verniul aplicat s-a păstrat parțial, și numai pe zone mici. Acest verni rămas pe suprafață, era degradat foto-chimic, acoperit de praf şi depuneri provenite de la insecte. O mare parte dintre depuneri s-au fixat direct pe stratul de culoare, în zonele unde verniul lipsea, modificând raporturile cromatice ale picturii.

  Investigații - analize XRF
  Proba 1. – culoare albă pe cer, conține: alb de plumb (Pb).
  Proba 2. – culoare roșu de la uniforma militarului: cinabru cu puțin sulfat de bariu (Ba). Alb de plumb (Pb) în preparație sau în amestec.
  Proba 3. – culoare brun - roșu (jos, lângă piciorul calului): Oxid de fier (Fe), cu puțin galben de cadmiu (Cd). Alb de plumb (Pb), în preparație sau în amestec.
  Proba 4. – culoare verde (fond, jos, lângă piciorul calului): Posibil ultramarin sintetic cu puțin galben de cadmiu (Cd). Alb de plumb (Pb) în preparație sau în amestec.

  Intervenții de conservare-restaurare realizate
   Au fost necesare consolidări locale ale desprinderilor stratului pictural și fixarea provizorie a rupturilor suportului pentru a face posibilă continuarea intervenției.
   Operațiunile de curățare au avut mai multe etape, diferențiate pe straturile ce compun tabloul sau în funcție de depunerile ce trebuiau îndepărate. Astfel, depunerile neaderente de praf de pe suprafața picturii precum și de pe spatele tabloului au fost curățate în prima etapă. Solubilizarea și îndepărtarea verniului degradat rămas pe unele zone a fost urmată de curățarea depunerilor fixate pe stratul de culoare și local în eroziunile preparației. Îndepărtarea depunerilor foarte aderente de la insecte s-a efectuat mecanic, cu bisturiul. Testele efectuate înaintea curățărilor au pus în evidență tehnica mixtă în care a fost executată pictura, local sunt zone pictate în culori de tempera, alături de suprafețe pictate în culori de ulei.
   Din cauza oxidării, rupturilor și deprinderilor cartonul de pe spatele pânzei a fost îndepărtat.                 A urmat curățarea prin metode mixte a resturilor de adeziv rămas pe spatele tabloului. În mare parte operațiunea s-a efectuat mecanic, cu o umezire minimă pentru eliminarea adezivului.
   După această operațiune a fost posibilă eliminarea deformărilor pânzei, suport al picturii.
   Următoarea operațiune a constat în consolidarea rupturilor şi completarea lacunelor din pânză. S-a constatat că suportul din pânză deşi este subţire, are o rezistenţă mecanică destul de bună şi nu este necesară dublarea sa în acest moment. Astfel a fost ncesară numai consolidarea marginilor pânzei prin dublarea acestora, cu o pânză subțire de in, compatibilă cu suportul original.
   A fost necesară reîntinderea suportului de pânză al tabloului pe un nou şasiu din lemn (suport auxiliar), mobil la îmbinări. S-a observat că unele îmbinări ale vechiului șasiu, erau tăiate pe interior la 450, chiar rupte și nu mai puteau susține corect pânza picturii.
   Vernisarea generală a suprafeţei picturale a fost urmată de completarea lacunelor cu chit, pentru aducerea la același nivel cu straul pictural original, din jur. În același timp s-a urmărit o reconstituire a structurii suprafeței originale: pensulație, suprafața grundului, țesătura pânzei etc..
   Reintegrare cromatică a lacunelor chituite şi a eroziunilor peliculei de culoare s-a efectuat folosind culori reversibile și stabile, pe bază de apă sau de verni.
   La finalul operațiunilor de restaurare, s-a aplicat prin pulverizare o nouă peliculă de verni, pentru protejarea stratului pictural și omogenizarea luciului suprafeței.  
   Protejarea spatelui tabloului s-a efectuat prin aplicarea în sistem reversibil a unui carton rigid, cu PH neutru.
   Înrămarea corectă şi protejarea perimetrală a tabloului, a urmărit evitarea abraziunilor la contactul cu rama, prin aplicarea unor fâșii de fetru pe interiorul acesteia.

  Tabloul a fost supus unui proces de conservare-restaurare, în urma căruia a fost recuperată autenicitatea lucrării și redată publicului iubitor de frumos. Operațiunile de restaurare, realizate de către experți restauratori Romeo Gheorghiță și de Sorina Gheorghiță, au fost laborioase și complicate, întrucât lucrarea prezenta numeroase intervenţii anterioare. Examinarea realizată înainte și în timpul procesului de restaurare cu sprijinul ing. cercetător Migdonia Georgescu și ing. cercetător Gheorghe Niculescu, a revelat existenţa degradărilor dar şi natura materială și tehnologia picturii lui Ștefan Luchian. Procesul metodologic şi de analiză a urmărit, în primul rând, conservarea şi recuperarea valorii autentice istorice şi estetice a picturii.